MS ISO 9001:2008

Dokumen Kualiti

Secara keseluruhannya, dokumen kualiti Perpustakaan UTeM terdiri daripada 2 dokumen utama iaitu dokumen Pengurusan Sistem dan Prosedur Operasi atau Prosedur Kerja seperti berikut:

Manual Kualiti

 

3 Garis Panduan (GP)

 

7 Pengurusan Sistem

 

5 Prosedur Operasi (PO/PK)

Pengurusan Sistem

P.UTeM (ISO)/SP/MK

MANUAL KUALITI

1.

P.UTeM (ISO)/SP/PK01

KAWALAN DOKUMEN

 

P.UTeM (ISO)/SP/PK01/GP1

FORMAT DOKUMEN

 

P.UTeM (ISO)/SP/PK01/GP2

FORMAT KAWALAN DOKUMEN

 

P.UTeM (ISO)/SP/PK01/GP3

FORMAT MUKA DEPAN DOKUMEN

2.

P.UTeM (ISO)/SP/PK02

KAWALAN REKOD

3.

P.UTeM (ISO)/SP/PK03

SEMAKAN PENGURUSAN

4.

P.UTeM (ISO)/SP/PK04

AUDIT DALAMAN

5.

P.UTeM (ISO)/SP/PK05

KAWAALAN KETIDAKAKURAN PRODUK/PERKHIDMATAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

6.

P.UTeM (ISO)/SP/PK06

PENGURUSAN RISIKO

7.

P.UTeM (ISO)/SP/PK08

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Prosedur Kerja

1.

P.UTeM (ISO)/PO/PK01

Perolehan Bahan Monograf dan Media

2.

P.UTeM (ISO)/PO/PK02

Perolehan Sumber Elektronik

Perpustakaan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.
Phone: +606-3316801 Fax: +606-331 6811
e-mail : library@utem.edu.my