MS ISO 9001:2008

Maklumat Am

MS ISO 9001:2008 Pejabat Perpustakaan

1. Tujuan Pensijilan
        - Untuk memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memberi fokus kepada kehendak dan ekspektasi pelanggan

2. Pensijilan MS 9001:2008
        - Tempoh sah : 12 Ogos 2011 - 11 Ogos 2014
        - Nombor pendaftaran AR 5489
        - Sijil

3. Pensijilan Semula MS 9001:2008
        - Tarikh sijil dikeluarkan : 05 Ogos 2014
        - Tempoh sah : 12 Ogos 2014 - 11 Ogos 2017
        - Nombor pendaftaran AR 5489
        - Sijil

4. Pelaksanaan
        - Skop persijilan Dokumen Operasi dan Sistem Pengurusan Kualiti
        - Hasil audit terkini (laporan ringkas mesyuarat penutup audit)

 

Penghargaan

Terima kasih kepada semua jawatankuasa, staf, pengguna serta mereka yang terlibat dalam melaksanakan dan menjayakan setiap program Audit yang dijalankan di Perpustakaan.

Pekeliling Dalaman

Aktiviti Terkini

Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008 dan menaiktaraf MS ISO 9001:2015 Pejabat Perpustakaan

Tarikh : 31 Julai 2017 - 2 Ogos 2017

Masa : 8.00 pagi - 5.00 petang

Tempat : Pejabat Perpustakaan Kampus Induk, Kampus Bandar dan Kampus Teknologi UTeM

Ketua Juruaduit : Puan Siti Rahmah Ahmad

Juruaduit : Dr. Montaj Mustakim